Autismedag 2017

Op maandag 3 april 2017 vindt voor de zevende keer de Autismedag regio Gooi & Vechtstreek in Hilversum plaats.

Wij willen u hiervoor van harte uitnodigen.

Het thema is:
“Participatie: Meedoen in de wijk voor alle leeftijden”

Voor meer informatie en het programma, zie programma

Het Netwerk

Het NAGV bevordert de coördinatie, afstemming en samenwerking tussen zorgaanbieders uit verschillende sectoren in de Gooi en Vechtstreek, die zich richten op een zorgaanbod voor mensen met een autisme spectrum stoornis.

Het NAGV doet dit door het uitwisselen en bundelen van specifieke deskundigheid, het signaleren van hiaten in de hulpverlening en het ontplooien van initiatieven om aanvullend aanbod te realiseren in zorg, wonen onderwijs, arbeid en dagbesteding, vrije tijd en educatie.