Autismedag 2020

Datum: maandag 30 maart
Tijd: 13:00 - 17:15 uur
Locatie:

Regenboogkerk
Nassaulaan 22
1213 BC Hilversum

Autismedag 2020

Op maandag 30 maart 2020 vindt voor de tiende keer de Autismemiddag regio Gooi & Vechtstreek in de Regenboogkerk in Hilversum plaats, georganiseerd door het NAGV.

Deze bijeenkomst is voor mensen met autisme, hun familieleden, naastbetrokkenen en andere belangstellenden. Daarnaast zijn ook professionals die werkzaam zijn bij een gemeente, in de zorg of in het onderwijs en te maken hebben met autisme van harte welkom.

Er is een gevarieerd programma samengesteld vanuit het thema: "Prikkelverwerking bij autisme en relaties". Verschillende sprekers geven presentaties over hun ervaringen met autisme en relaties.

Er zijn twee presentaties over seksualiteit en autisme. Jeroen Dewinter gaat in op seksualiteit bij jongens/mannen met autisme. De tweede spreekster, Iris Bronnenberg belicht de ervaringen van meisjes/vrouwen met autisme. Beide sprekers verzorgen hun presentaties samen met een ervaringsdeskundige, waarbij ook ingegaan wordt op de invloed van het gebruik van medicatie.

Fabian Franciscus zorgt voor een luchtige onderbreking tussen de twee presentaties. Fabian is ambassadeur voor de NVA geworden omdat hij hoopt dat er meer begrip komt voor autisme. In zijn voorstelling laat hij zien hoe misverstanden tussen hem en de buitenwereld ontstaan.
Aangezien het landelijke thema van de autismeweek 'Prikkels' is, verzorgt een muzikant van het Papageno Huis een muzikaal intermezzo waarbij muziek als positieve prikkel wordt ervaren.

Het programma biedt voldoende ruimte om te netwerken op de informatiemarkt. Er zijn twee momenten waarop bezoekers de informatiemarkt kunnen bezoeken, voor en na het officiële programma. De informatiemarkt is op de 2e etage in de kerk. De grote ruimte wordt in tweeën gesplitst om zo meer rust te creëren. Er zijn vier ruimtes voor de informatiemarkt, in elke ruimte is plaats voor 6 of 7 organisaties. Voor bezoekers die even rust zoeken is er een stilteruimte beschikbaar op de 1e etage.

Programma: (*wijzigingen voorbehouden)

12:30 uur Opbouw voor de informatiemarkt
13:00 uur Informatiemarkt tot 13:45 uur
13:45 uur Naar de zaal voor presentaties
14:00 uur Opening
14:10 uur Presentatie 1: Jeroen Dewinter, "Seksualiteit bij jongens met autisme" met een ervaringsdeskundige man
14:40 uur Theatervoorstelling Fabian Franciscus
15:25 uur Pauze
15:45 uur Presentatie 2: Iris Bronnenberg "Partnerrelaties bij autisme" met een ervaringsdeskundige vrouw
16:15 uur Muzikaal Intermezzo door muzikant van het Papageno Huis
16:25 uur Afsluiting
16:30 uur Informatiemarkt tot 17:15 uur

Vul het formulier hieronder in om u aan te melden. Graag per persoon het formulier invullen. Ook als u op de informatiemarkt staat.

Wij hopen u te mogen begroeten op deze middag.

De werkgroep 'Regionale Autismemiddag Gooi & Vechtstreek maandag 30 maart 2020'

Aanmelden Autismedag 2020

Voornaam
*
Tussenvoegsel(s)
 
Achternaam
*
E-mailadres
*
Organisatie (indien van toepassing)
 
Welke situatie is op u van toepassing (meerdere antwoorden mogelijk):
*
Staat u namens uw organisatie op de informatiemarkt? **
*
Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van activiteiten rondom autisme.
*
Vragen/opmerkingen
 

** Voor deelname aan de informatiemarkt met een informatiestand moeten organisaties zich ook apart aanmelden bij: . Hier zijn kosten aan verbonden.