Behandeling en begeleiding

Een autismepectrumstoornis wordt beschouwd als een ontwikkelingsstoornis met een neurobiologische oorzaak. De hersenen van mensen met autisme functioneren daardoor anders. Mensen met autisme hebben beperkingen in de sociale interactie. Daarnaast zijn er beperkingen in verbale en non-verbale communicatie en in het verbeeldings- en voorstellingsvermogen. Alle mensen met autisme ervaren op hun eigen manier hun beperkingen en problemen.

Autisme is een aandoening die niet te genezen is. Er zijn wel gerichte behandelingen mogelijk.
De afgelopen jaren is de hoeveelheid aan behandelingsmethoden sterk toegenomen. Van veel behandelmethoden wordt geclaimd dat ze effectief zijn. Wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van behandeling bij ASS ontbreekt echter bijna volledig (Bron; Landelijk richtlijn diagnostiek en behandeling ASS jeugdigen blz 77).

Hoe vroeger de behandeling van autisme begint, hoe beter een kind zich kan ontwikkelen (binnen de grenzen van zijn autisme). Het stimuleren van de ontwikkeling zal een kind nooit 'normaal' maken, maar het kan helpen om gedragsproblemen te verminderen of te voorkomen.

Bij de begeleiding van mensen met autisme staan structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid voorop. Deze moeten het uitgangspunt voor ouders en begeleiders zijn om metĀ iemand met autismeĀ om te gaan.

Reguliere behandelmethoden

Voor een overzicht van de organisaties binnen het NAGV die behandeling en begeleiding bieden binnen de Gooi & Vechtstreek, klik hier.