Reguliere behandelmethoden

Reguliere behandelmethoden komen in aanmerking voor een vergoeding vanwege de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of de ziektenkostenverzekering

Elke persoon is uniek en de grote individuele verschillen die we ook bij mensen met een aandoening op het autistisch spectrum aantreffen, onderstrepen de individuele hulpvraag. We kunnen op dit moment de stoornis alleen nog maar op gedragsniveau diagnosticeren. Observatieschalen, informatie van ouders en andere directe betrokkenen, én klinisch onderzoek vormen de basiselementen waarop de diagnose wordt gesteld.

Weten we zoveel van mogelijke oorzaken dat de behandeling daarop gericht kan worden? Neen, helaas nog niet. We weten dat het om een organische bepaaldheid gaat, een hersenafwijking, en dat de stoornis niet het gevolg is van omgevingsfactoren. Hoe die hersenafwijking tot stand komt is ook nog onbekend, al spelen erfelijkheidsfactoren een belangrijke rol. Onderzoek op het terrein van de genetica, neurofysiologie en neurobiologie is in volle gang. Interessant is ook het onderzoek dat zich op de cognitie, het denken, van mensen met een aandoening op het autistisch spectrum richt. Hoe verwerken zij de informatie die op hen afkomt?

Behandeling: therapie of training?
Begrippen als training, therapie en behandeling worden door elkaar gebruikt. NAGV gebruikt de term behandeling als overkoepelend begrip voor alle trainingen en therapieën die worden genoemd. Het gaat er immers om dat een tekort of specifiek probleem behandeld wordt, hetzij door een bepaalde therapie, hetzij door een bepaalde training. Dit kan een medicamenteuze therapie zijn, een speciaal dieet, fysiotherapie, logopedie of bijvoorbeeld speltraining. Elke behandelingsvorm heeft zijn eigen merites, zijn eigen verdienste.