Philadelphia Zorg Gooi en Eemland

De Stichting Philadelphia Zorg is een landelijke netwerkorganisatie voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, ongeacht oorzaak, beperking of leeftijd.

Vormen van zorg in regio ‘t Gooi en Eemland, geclusterd naar leeftijd en/of hulpvraag:

  • Ambulante ondersteuning
  • 16- en 24-uurslocaties 
  • Logeerhuis
  • Oude Convent (een locatie met overwegend normaal tot hoogbegaafde cliënten en autisme) 
  • Brugzorg

Autisme komt bij al deze vormen van zorg veelvuldig voor.

Methodieken:

  • Geef mij de vijf van Colette de Bruin (ook voor dagbesteding)
  • Video interactie begeleiding
  • Planning- en pictoborden en/of picto agenda’s
  • ASS wijzer