Belangenbehartiging

Samen bereik je meer. Dat is de gedachte achter de belangenorganisaties voor (ouders van) mensen met autisme. En vaak zijn er wezenlijke belangen te behartigen, zowel praktische als emotionele. Uiteenlopend van "hoe kan ik het beste te werk gaan als ik die of die voorziening vergoed wil krijgen," tot serieus genomen willen worden door behandelaars. Belangenorganisaties geven steun in uw persoonlijke situatie, maar maken zich ook sterk voor de positie van mensen met autisme in de samenleving.

Belangenorganisaties:

 • verdedigen de belangen van gehandicapten bij overheden en instellingen.
 • geven voorlichting en informatie over autisme, behandelingsmogelijkheden en gevolgen voor het dagelijkse leven. Niet alleen aan patiënten en hun familie, maar ook aan het brede publiek, bijvoorbeeld op scholen.
 • bieden lotgenotencontact en vaak bieden ze klachtenopvang.
 • stimuleren wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en nieuwe behandelingsmethoden.

Handige links met betrekking tot belangenbehartiging

 • NVA, Nederlandse Vereniging voor Autisme, voor mensen met een aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen
 • Balans, Vereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsstoornissen
 • Impuls en Woortblind, Vereniging voor en door mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie.
 • Zorgwijzer ADHD en ADHD medicatie, Informatie over ADHD en de medicatie daarvoor.
 • PAS, Is een belangenvereniging van en voor mensen met een stoornis in het autisme-spectrum, met een normaal tot hoge intelligentie
 • AutSider, Een grote online community met informatie over autisme en aanverwante stoornissen
 • Bosk, Vereniging voor motorisch gehandicapten en hun ouders, artsen en hulpverleners  
 • CliëntenBelang Utrecht, Heeft via CliëntenPlein Utrecht een loket voor inwoners van de provincie Utrecht met vragen en klachten over zorg, werk en inkomen.
 • KansPlus, Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten. Vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders, broers, zussen en andere naasten. 
 • Ieder(in), Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. 
 • Zorgwijzer: handicap en chronische ziekte, Informatie over de wlz, wmo, zvw en jeugdwet.
 • Brusjes, Een speciale site voor broers en zussen van kinderen met een ziekte en/of een handicap.
 • Goed Gehecht, Gehechtheid bij mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelings-achterstand.