Dagbesteding

Dagbesteding is een breed begrip. Het kan uiteenlopende activiteiten omvatten zoals vorming, educatie en arbeid. Het draagt er ondermeer toe bij dat je (nieuwe) ervaringen kan opdoen, aandacht krijgt van mensen en je kan ontwikkelen. 

Dagbesteding is afgestemd op de individuele behoeften van een persoon. Dit houdt onder meer in dat er een flexibel dagbestedingaanbod is met verschillende activiteiten die aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van mensen met autisme. Gezocht wordt naar activiteiten die bijvoorbeeld iemand prikkelen, stimuleren, activeren, rust geven en uitdagen. In de begeleiding wordt rekening gehouden met de beperkingen en de behoeften, zoals extra verzorging, veiligheid en structuur.

De vorm van dagbesteding hangt mede af van de leeftijd. U kunt bij uw gemeente informeren naar de mogelijkheden voor (vervoer naar) dagbesteding.

Handige links met betrekking tot dagbesteding: