Diagnostiek

Vroegtijdige herkenning van ASS is van belang om de secundaire gevolgen voor het kind of de volwassene en de omgeving zoveel mogelijk te beperken.
Het stellen van een diagnose is van groot belang om het vervolgtraject te bepalen. Als de problematiek helder is, kan gericht worden gezocht naar passende hulp en ondersteuning.

Na een uitgebreid psychodiagnostisch en psychiatrisch onderzoek kan worden vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van een autisme spectrum stoornis.

Op grond van de DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mind disorders, 4e versie) worden de volgende verschillende pervasieve ontwikkelingsstoornissen onderscheiden:

Veel gestelde vragen:

Klik hier voor organisaties die diagnostiek autisme aanbieden in de Gooi en Vechtstreek.