Onderwijs

Leerlingen en studenten met autisme stellen hun eigen eisen aan de inhoud en vormgeving van het onderwijs. De aard en de ernst van de belemmeringen die mensen met autisme hebben bij het volgen van onderwijs kunnen sterk variëren. Hierbij spelen natuurlijk ook de verstandelijke mogelijkheden een rol.
Ieder mens met autisme is uniek en het is dan ook belangrijk bij elk persoon zorgvuldig na te gaan welke onderwijsbeperkingen het heeft, hoe ernstig deze beperkingen zijn en over welke mogelijkheden het beschikt.
De aard en ernst van de onderwijsbeperkingen en de (compensatie)mogelijkheden bepalen mede de keuze voor opvang van de leerling en student in het regulier onderwijs of in het speciaal onderwijs.

Veel gestelde vragen:

Handige links met betrekking tot onderwijs: