Welke REC scholen zijn er in de Gooi en Vechtstreek?

REC 3-6 scholen
Scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZML):
Klimopschool, Hilversum
Mozarthof, Hilversum

Mytylscholen:
De Trappenberg, Huizen

REC 4-4 Scholen
J.H. Donnerschool, De Glind 
Mulock Houwer