Hoe is het speciaal onderwijs in Nederland georganiseerd?

Het speciaal onderwijs in Nederland is landelijk en regionaal geclusterd.

 • Cluster 1 Scholen voor kinderen die blind of slechtziend zijn.
  Meer informatie

 • Cluster 2 Scholen voor kinderen die doof of slechthorend zijn (SH) of kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden (ESM).
  Meer informatie

 • Cluster 3 Scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK), langdurig zieke kinderen met somatische problematiek (LZK), kinderen met een lichamelijke handicap (mytylscholen) en meervoudig gehandicapte kinderen met een lichamelijke handicap (tyltylscholen).
  Meer informatie

 • Cluster 4 Scholen voor kinderen met ernstige problemen in het gedrag, met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen. (ZMOK, Pedologische Instituten (PI), LZK met psychiatrische problematiek).
  Meer informatie