Wat zijn Steunpeunten Autisme?

Elk Regionaal Expertise Centrum (REC) richt een Steunpunt Autisme in. Omdat kinderen met autisme voorkomen in de vier verschillende clusters betekent dit dat er in één regio meerdere Steunpunten Autisme aanwezig kunnen zijn. De Steunpunten zijn nog in ontwikkeling. Elk REC bepaalt welke diensten het steunpunt voor autisme binnen de regio levert.

REC 2-2 Noord-Holland en Flevoland (alleen voor scholen in Amsterdam, niet in regio 't Gooi)

Contactpersoon voor autisme
Dhr. J. Odolphi
Correspondentieadres:
Steunpunt Autisme REC NH/F
Hollands Hoen 50
1751 PK Schagerbrug
T 0629 04 08 24
E jan@steunpuntautismenoordholland.nl


REC 2-8 Midden en Zuidwest Nederland


Contactpersoon voor autisme 1
De heer Jan Dirk Brouwer
Correspondentieadres:
Het Rotsoord Ambulante Dienstverlening
Rotsoord 36
3523 CL Utrecht
T 030 252 50 00
E steunpuntautisme@rotsoord.nl

Contactpersonen voor autisme 2
De heer Johan v.d. Hart en dhr. Leon Bot 
Correspondentieadres:
Auris Dienstverlening
Pelmolen 26
3994 XZ Houten
T 030 634 06 25
E j.vd.hart@auris.nl
l.bot@auris.nl

Aanbod:

 • voorlichting over autisme
 • informatie betreffende aanmelding cluster 2
 • scholing en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten/docenten, ouders, leerlingen
 • consultatie voor niet geïndiceerde leerlingen
 • ambulante begeleiding voor geïndiceerde leerlingen

 

REC 3-6 Reactys
www.reactys.nl

Contactpersonen voor autisme
Mevrouw H. van Leeuwen
Mevrouw M. Uijterschout
Mevrouw M. van Kuijk

Correspondentieadres:
Steunpunt autisme REaCtys
Postbus 151
3740 AD Baarn
T 06 125 089 56
E steunpuntautisme@reactys.nl

Spreekuur: op maandag telefonisch bereikbaar.

Aanbod:

 • advies per telefoon of e-mail consultatie
 • voorlichting
 • deskundigheidsbevordering
 • advisering schoolontwikkeling

 

REC 4-4 Utrecht, West Veluwe en ’t Gooi
www.rec4-4.nl

Contactpersoon voor autisme
De heer Toine Dorrestein

Correspondentieadres: 
Postbus 1481
3800 BL Amersfoort
T 033 476 84 88
E a.dorrestein@rec4-4.nl

Spreekuur: het Regionaal Expertise Centrum is op iedere werkdag bereikbaar.

Aanbod:

 • ambulante begeleiding
 • cursussen
 • consulten
 • In overleg met het regulier onderwijs kunnen ook andere vormen van dienstverlening ontwikkeld worden.