Persoonsgebonden Budget

Route Wet langdurige zorg

In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (WLZ) verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte, handicap of ouderdom. De zorg die u nodig heeft, kan rechtstreeks door een zorginstelling aan u geleverd worden. U ontvangt de zorg in dat geval in natura. Maar het kan ook anders. Namelijk met een Persoonsgebonden Budget, ook wel PgB genoemd. 

Het PGB werkt schematisch als volgt:

1. U vraagt een indicatie aan bij het CIZ of bij Bureau Jeugdzorg.
2. De indicatiecommissie stelt vast hoeveel zorg u nodig heeft.
3. U kiest voor 'zorg in natura' of voor een PgB.
4. Het zorgkantoor gaat met u in gesprek over het PGB en besluit om het toe te kennen of niet.
5. U dient uw zorgplannen en overeenkomsten vooraf in bij het zorgkantoor en na toestemming stellen zij uw budget beschikbaar via de SVB.
6. U koopt zorg in.
7. U declareert uw facturen via de SVB. 

Route WMO

Voor mensen die niet op eigen kracht of met behulp van het netwerk zelfstandig kunnen wonen kan ondersteuning worden aangevraagd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. 

1. U vraagt een indicatie aan bij uw gemeente.
2. De indicatiecommissie stelt vast hoeveel zorg u nodig heeft.
3. U kiest voor 'zorg in natura' of voor een PgB.
4. De gemeente beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet die zij stellen aan PGB budgethouders.
5. U dient uw zorgplannen en overeenkomsten vooraf in bij de SVB en na toestemming stelt de gemeente uw budget beschikbaar via de SVB.
6. U koopt zorg in.
7. U declareert uw facturen via de SVB. 
 
Voor actuele informatie over het PgB kunt u terecht bij de volgende instanties: