Vrije tijd

Ouders zeggen wel eens dat hun kind met autisme eigenlijk nooit vrije tijd heeft. Vrij zijn en vakantie betekent vaak onduidelijkheid over wat er komen gaat en dat kan tot stress leiden bij iemand met autisme. Een duidelijke invulling van de vrijetijdsbesteding kan deze stress aanzienlijk verminderen. Het kan dan gaan om vrijetijdsbesteding in huis, bij reguliere verenigingen of bijvoorbeeld weekenden of vakanties met andere mensen met autisme.

Er is een groeiend aantal organisaties dat reizen en andere vormen van vrije tijdbesteding aanbiedt. Vaak worden deze diensten met het bekende PGB gefinancierd.

Op de volgende pagina’s vindt u de volgende onderwerpen: