Sport

Sportservice Noord-Holland 
Sportservice Noord-Holland is een organisatie-, advies- en servicebureau voor de sport. Tevens voeren zij het sportbeleid uit van het provinciaal bestuur in Noord-Holland, zo ook het samenwerkingsverband aangepast sporten in de regio 't Gooi. Het aangepast sporten zet zich in voor een uitgebreid sportaanbod voor mensen met een beperking. Een overzicht van de mogelijkheden voor aangepast sporten kunt u vinden op hun website.

Gehandicaptensport Nederland 
Gehandicaptensport Nederland is de sportorganisatie voor mensen met een beperking. Gehandicaptensport Nederland creëert en waarborgt sportmogelijkheden voor mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of een chronische aandoening. Er zijn ruim 450 sportverenigingen bij Gehandicaptensport Nederland aangesloten.

Sport & Bewegen Support
Sport & Bewegen Support biedt begeleiding aan mensen met een stoornis of beperking. Bewegen is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling (motorische, sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden). Alle vormen van begeleiding staan in relatie met de kansen die sport en bewegen te bieden heeft. Sport & Bewegen Support wil er zijn voor iedereen die begeleiding nodig heeft; jong en oud, meervoudige beperking of stoornis in het autistisch spectrum.

AFWAS is een wandelclub voor mensen met een stoornis uit het autismespectrum. De afkorting staat voor "Algemene Federatie van Wandelaars uit het Autisme Spectrum" en is eigenlijk begonnen als een woordgrapje. Het is, met een goed gevoel voor humor, door de leden als officiële naam geaccepteerd.

Sociale vaardigheden ’spelenderwijs’ met Act-it-Out
Act-it-Out is een bordspel, gericht op het oefenen van sociale vaardigheden.
Het spel is ontwikkeld binnen de jongerenhulpverlening, maar kan ingezet worden binnen elke situatie waar behoefte is aan een eenvoudige maar effectieve methode om met sociale vaardigheden te oefenen.
Het spel is bedoeld voor personen vanaf ongeveer 14 jaar, en geschikt voor groepen van 1 tot maximaal 10 personen.

Kijk ook bij: