Waar vind ik geschikte vrijetijdsbesteding voor mijn kind met autisme?

De NVA is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn. Op de website van de NVA is een aparte pagina met informatie over vrijetijdsbesteding te vinden.

MEE Utrecht, Gooi & Vecht heeft een vrijetijdsgids waarin allerlei vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een handicap beschreven worden. Hierin is ook informatie te vinden over specifieke activiteiten voor kinderen of volwassenen met autisme.  

PAS Nederland is de belangenvereniging voor en door normaal begaafde volwassen Personen uit het Autisme Spectrum. Ze organiseren verschillende vormen van lotgenotencontact, zoals gespreksgroepen, contactdagen. 

MASSA staat voor Mensen in het AutismeSpectrum Samen Actief. De naam zegt het al, het gaat om een activiteitenclub waarin volwassenen met een stoornis in het autismespectrum samen iets kunnen ondernemen, zoals een bezoek aan pretparken, dierentuinen, musea of iets dergelijks. 

Op steeds meer plekken in het land ontstaan zogenoemde autistensozen of autisme-sozen. Deze sozen bieden aan (jong)volwassenen met autisme en een normale intelligentie de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en samen een leuke avond of middag te hebben. Ook zijn er op sommige plaatsen aparte sozen voor pubers met autisme. Een overzicht van deze sozen vindt u op de website van de NVA

Regionaal Centrum voor Kinder en Jeugd Psychiatrie (RCKJP) biedt in Hilversum een soos, een ontmoetingsplek voor jongeren met (een vorm van) Autisme Spectrum Stoornissen (13 tot 18 jaar)

Bureau Vrijwilligerswerk Gooi - en Vechtstreek organiseert vrijwillige thuishulp en mantelzorgondersteuning voor kinderen en volwassenen met een handicap of chronische ziekte. Ook kinderen die ten gevolge van hun gedrag extra zorg en aandacht nodig hebben, kunnen bij deze organisatie terecht.

Kijk ook bij: