Hoe kan een werkgever iemand met autisme succesvol begeleiden?

Een medewerker met autisme kan heel goed functioneren als hij of zij heldere en duidelijke opdrachten krijgt, op plekken werkt die niet teveel prikkels bevatten (qua geluid en/of inrichting) en wanneer niet te hoge eisen worden gesteld op sociale gebieden (zoals de ‘social talks’, die mensen met autisme vaak graag vermijden).

De NVA geeft een handreiking voor werkgevers uit over hoe zij kunnen omgaan met een medewerker met autisme. Deze brochure heeft de titel:"Succesvol werken met autisme. Een handreiking voor trajectbegeleiders."
Deze brochure is te bestellen bij de NVA. 
Daarnaast hebben het KIRA project en Bureau Arbeid allebei een boekje uitgegeven speciaal voor werkgevers.

KIRA project
Het KIRA project is bedoeld voor mensen met autisme die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het KIRA-project wil de intredemogelijkheden op de arbeidsmarkt voor mensen met ASS vergroten. Vijf instellingen hebben gezamenlijk, op basis van hun praktijkervaring, een methodiek voor arbeidstoeleiding ontwikkeld.
Het gaat om de instellingen: De Grote Rivieren - afdeling De Steiger, RMPI, Centrale RINO-groep Utrecht, Rijngeest Groep Centrum Autisme en het Dr. Leo Kannerhuis Centrum voor Autisme.

Autisme werkt
Via www.autismewerkt.nl kunt u het boekje "Werken met Autisme" bestellen. 
Het boekje is niet alleen geschreven voor trajectbegeleiders/jobcoaches, maar ook voor mensen die te maken hebben met een collega met autisme, ouders, leerkrachten en begeleiders. Er staan handige tips in zoals 'communiceer direct/directief'’ en 'zeg precies wat je bedoelt'. Maar het geeft ook informatie over hoe je kunt omgaan met preoccupaties (een specifieke obsessieve interesse in een bepaald onderwerp of kennisgebied) van je collega.
In het boek staat een aantal praktijkvoorbeelden. Bijvoorbeeld het verhaal over een klant die een preoccupatie heeft voor landkaarten. Hij werkt nu bij Staatsbosbeheer, waar hij onder andere landkaarten tekent. Hij doet dit met veel plezier.