Kan iemand met autisme een betaalde baan vinden?

Een gedeelte van de mensen met autisme hebben betaald werk. Dit is dit niet voor iedereen weggelegd, maar er zijn zeker mogelijkheden om betaald of onbetaald te werken.

Van de volwassen autisten heeft 17% geen werk of een andere vorm van dagbesteding. Na de schoolperiode komt dus een aanzienlijk deel van de mensen met autisme thuis te zitten omdat zij geen passende dagbesteding kunnen vinden. Van alle volwassen autisten verricht 18% reguliere arbeid, 13% begeleid werk en gaat 12% naar een sociale werkvoorziening. Verder gaat 12% naar een dagactiviteitencentrum en doet 6% vrijwilligerswerk.

Van alle volwassen autisten krijgt – of kreeg - bijna de helft ondersteuning, via jobcoaching bij het vinden van werk, wat lang niet voor iedereen succesvol is. Ongeveer de helft van alle volwassenen ontvangt een uitkering van het UWV via de WAJONG.