Wat is Jobcoaching?

Wat is jobcoaching?
Jobcoaching is onstaan in Amerika als een methodiek om mensen met een handicap aan een betaalde baan te helpen. Begin jaren 90 is die methodiek naar Nederland 'overgevlogen' en zijn er zeer veel personen toegeleid naar een betaalde of onbetaalde baan.

Hoe werkt dat, zo'n jobcoach?
De jobcoach, een persoonlijke coach, maakt samen met de arbeidsgehandicapte een inschatting van zijn mogelijkheden en beperkingen. Vervolgens gaat de jobcoach, meestal in samenwerking met de arbeidsgehandicapte, op zoek naar een geschikte baan, die aansluit bij zijn mogelijkheden. Als die gevonden is zal de jobcoach hem begeleiden in die baan.
Dit doet hij door met de arbeidsgehandicapte mee te werken, tips en adviezen te geven op de werkplek, te helpen met de administratie, hem te leren omgaan met nieuwe collega's enz.
Als de arbeidsgehandicapte eenmaal de taken zelfstandig kan verrichten, trekt de jobcoach zich geleidelijk terug. Hij blijft echter op afroep beschikbaar, bijvoorbeeld als het takenpakket wordt uitgebreid of aangepast. De arbeidsgehandicapte krijgt dus een zeer intensieve begeleiding om succes te verzekeren.

Voor wie is jobcoaching?
Om in aanmerking te komen voor jobcoaching moet de arbeidsgehandicapte (vanaf 18 jaar) een uitkering hebben. Dat kan bijvoorbeeld een WAO/WIA/WW of WAJONG uitkering zijn van het UWV of een bijstands uitkering. Voor 15, 16 en 17 jarigen gelden aparte regels. Ook als de arbeidsgehandicapte in een sociale werkplaats werkt en wil werken in het vrije bedrijf kan die persoon zich aanmelden. In ieder geval is jobcoaching bedoeld voor mensen met een beperking; lichamelijk, chronisch ziek, verstandelijk en psychiatrisch.

In Nederland zijn er honderden reïntegratiebedrijven die zich bezig houden met het begeleiden en bemiddelen van werkzoekenden naar werk. Binnen de groep reïntegratiebedrijven zijn er die met schitterende folders veel meer beloven dan ze feitelijk waarmaken. Jobcoaching aan mensen met autisme is een vak apart!

Check op www.blikopwerk.nl of het reïntegratiebedrijf een kwaliteitskeurmerk draagt.