Het lukt me niet om te werken, wat nu?

Een gedeelte van de mensen met autisme lukt het niet om zelf aan een baan te komen. Hier kunnen allerlei redenen voor zijn: bijvoorbeeld je wordt wel uitgenodigd voor een sollicitatie gesprek, maar tijdens dat gesprek ben je zo zenuwachtig dat je jezelf moeilijk kan presenteren. Of door je autisme vind je het moeilijk om duidelijke korte zinnen te formuleren. Of je wordt afgewezen omdat je niet sociaal genoeg zou zijn. Kortom het lukt niet. Er zijn beperkingen die jou arbeidsongeschikt maken. Soms zijn deze te omzeilen door een jobcoach in te schakelen, maar soms zit een betaalde baan er gewoon niet in.

Je komt dan hoogstwaarschijnlijk in aanmerking voor de WAJONG. De afkorting WAJONG staat voor de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten. Deze wet is opgesteld om gehandicapte jongeren en studerenden van een minimumuitkering te voorzien. De Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten is bedoeld voor:

  • jonggehandicapten die al arbeidsongeschikt zijn wanneer zij 17 jaar worden
  • studerenden zonder arbeidsverleden die al ouder dan 17 jaar zijn, maar die tijdens de studie arbeidsongeschikt worden.

Omdat autisme een ontwikkelingsstoornis is die al voor het 17e levensjaar aanwezig is, komen de meeste mensen met autisme ook in aanmerking voor deze uitkering. Uitvoering van de WAJONG is in handen van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen). Om een WAJONG uitkering bij het UWV aan te vragen, is een keuring door een arts van het UWV noodzakelijk.