Wat doet de PAS-werkgroep arbeid?

PAS-Nederland is de onafhankelijke belangenvereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde volwassen Personen uit het Autisme Spectrum. Tot de Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) behoren klassiek autisme, Hoogfunctionerend Autisme (HFA), de stoornis van Asperger en de Pervasieve Ontwikkelingsstoornis-Niet Anderszins Omschreven (PDD-NOS).

PAS houdt zich bezig met belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering, het geven van voorlichting en informatie, het organiseren van lotgenotencontact zoals contactdagen en gespreksgroepen en het organiseren van activiteiten. Daarnaast heeft het PAS een werkgroep die bestaat uit mensen met autisme. Op basis van hun eigen ervaringen ontwikkelt deze werkgroep informatiemateriaal over het omgaan met autisme in de werksituatie.