Wonen

Het is niet voor ieder kind, jongere of volwassene met autisme mogelijk om (lang) thuis te blijven wonen. Er zijn verschillende woonvormen beschikbaar afhankelijk van de behoefte van de persoon. Daarnaast zijn er ook logeervoorzieningen voor het weekend of vakanties.

Bij de keuze voor een woonvorm is het belangrijk te kijken naar de behoefte aan begeleiding bij het wonen. Sommige mensen met autisme hebben veel ondersteuning nodig bij het wonen, andere veel minder. Er zijn verschillende organisaties die specifieke zorg en dienstverlening bieden op het gebied van wonen en logeren van autisme.

Klik hier voor organisaties die woonvormen aanbieden voor mensen met ASS in de Gooi en Vechtstreek.

Veel mensen met autisme wonen thuis. U kunt voor uw thuiswonende autistische kind aanspraak maken op verschillende regelingen. Een van deze regelingen is het persoonsgebonden budget om zorg in te kopen daarvoor is een indicatie nodig, hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente. Extra kosten kunt u opgeven bij de buitengewone uitgaven wegens ziekte of handicap bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. De kosten moeten dan wel hoger zijn dan een bepaald bedrag.

Het is niet voor ieder autistisch kind, jongere of volwassene mogelijk om (lang) thuis te blijven wonen.
Mogelijkheden zijn dan: