Autismedag 2017

Geplaatst: 08-03-2017

Geachte dames en heren,

Op maandag 3 april 2017 vindt voor de zevende keer de Autismedag regio Gooi & Vechtstreek in de Regenboogkerk, Nassaulaan 22 in Hilversum plaats. Wij willen u hiervoor van harte uitnodigen.

Deze bijeenkomst is voor mensen met autisme, hun familieleden, naastbetrokkenen en andere belangstellenden. Daarnaast nodigen wij ook professionals uit die werkzaam zijn bij een gemeente, in de zorg of in het onderwijs en te maken hebben met autisme.

We hebben een gevarieerd programma samengesteld vanuit het thema: “Participatie: Meedoen in de wijk voor alle leeftijden”

Het gaat over participatie van kinderen, pubers, 18+ en ouderen. Hoe kan men mee doen met sport, vrije tijd, werken? Hoe kan de integratie zijn? Hoe kan je een stapje terug doen als professional (leren omdenken).

Het programma biedt voldoende ruimte om te netwerken op de informatiemarkt. Als extra activiteit bieden we enkele organisaties de gelegenheid hun activiteiten te presenteren door middel van een posterpresentatie.

Dit jaar is er meer tijd voor de informatiemarkt. Halverwege het programma is er een pauze van 3 kwartier met informatiemarkt. Daarnaast is er aan het eind van de middag van 17.00-18.00 voor mensen die overdag niet in de gelegenheid zijn om te komen de mogelijkheid alleen de informatiemarkt te bezoeken. De informatiemarkt is in een aparte (afsluitbare) ruimte op de eerste etage en op de gang. Hierdoor is er tijdens de pauze rust in de zaal, waardoor het minder prikkelgevoelig is voor de bezoekers.

Conceptprogramma*: (*wijzigingen voorbehouden)
13:30 Welkom/opening door de voorzitter met ervaringsdeskundige
13:40 Rosalien Wilting en ervaringsdeskundige over autisme op oudere leeftijd
14:30 JADOS (overkoepelende stichting van Stumass, Capito Wonen en IVA)
14:45 Informatiemarkt en muzikaal intermezzo
15:30 Spectrumvisie, mw. Agterberg, ervaringsdeskundige en autismepaspoort over autisme bij kinderen
16:10 Yvette Roke van GGz Centraal, Emerhese. De nieuwe GGZ: meer de wijk in
16:50 Afronding
17:00 Informatiemarkt
18:00 Einde

Klik hier om u aan te melden. Graag per persoon deze link invullen. Ook als u op de informatiemarkt staat.

(N.B.: Als u alleen naar de informatiemarkt komt van 17.00-18.00 uur hoeft u zich niet via deze link aan te melden)

U kunt parkeren in parkeergarage Gooiland, het is op tien minuten loopafstand van het station.

Wij hopen u te mogen begroeten op deze middag. Tevens vragen wij u deze uitnodiging door te sturen naar ouders, verzorgers, familie en naastbetrokkenen die wellicht ook geïnteresseerd zijn in deze middag. 

Namens de werkgroep ‘Autismedag regio Gooi & Vechtstreek 2017’:
Els van Petegem, De Bascule regiocentrum Gooi en Vecht
Cindy de Kruijf, Regionale Instelling Begeleid Wonen (RIBW)
Myriam Krul, Autisme Info Centrum (AIC) van de NVA
Marry Heijmans, MEE Utrecht Gooi & Vecht
Sandra Barten, MEE Infocentrum GGZ
Martha Boer, Coördinator Netwerk Autisme Gooi & Vechtstreek (NAGV)