Over ons

Het NAGV bevordert de samenwerking tussen zorgaanbieders uit verschillende sectoren in de Gooi en Vechtstreek, die zich richten op een zorgaanbod voor mensen met een autisme spectrum stoornis. Hiermee wordt bedoeld elke vorm van autisme, o.a. het Syndroom van Asperger en PDD-NOS. Het gaat daarbij om mensen van alle leeftijden, zowel hoogfunctionerende als met een verstandelijke beperking.

De belangrijkste doelstelling is het bevorderen van een effectief en efficiënt continuüm van op autisme gericht zorgaanbod, gerealiseerd over de grenzen van zorgaanbieders en sectoren heen.

In heel Nederland zijn er verschillende samenwerkingsverbanden. Ga naar de site van het Convenant autisme. Vandaar uit kunt u verder zoeken naar samenwerkingsverbanden elders in het land. Deze website wil de sociale kaart van deze regio weergeven. Alle instellingen/organisaties die zich binnen de Gooi en Vechtstreek richten op mensen met een aandoening in het spectrum van autistische stoornissen kunnen hun informatie aanleveren.
Instellingen in de Gooi en Vechtstreek die financieel bijdragen aan deze website zijn:

 

NAGV AMGS

NAGV Bureau Jeugdzorg Noord Holland

Logo GGz Centraal 

NAGV NVA

MEE Utrecht, Gooi & Vecht logo

Logo RIBW Gooi & Vechtstreek

MIJ Zandbergen

NAGV CCE

NAGV Amstelduin logo 

 NAGV Revalidatiecentrum De Trappenberg

NAGV GGD Gooi & Vechtstreek 

Logo Leger des Heils 

NAGV Philadelphia NAGV Reactys  
NAGV REC 4 NAGV Sherpa
 
NAGV RCKJP logo
  Logo Voorzet - Autisme