Samen sterk voor mensen met autisme

Het NAGV bevordert de samenwerking van organisaties in alle sectoren in de Gooi en Vechtstreek, die zich richten op o.a. onderwijs en het diensten- en zorgaanbod voor mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Hiermee wordt bedoeld elke vorm van autisme, zoals o.a. het Syndroom van Asperger en PDD-NOS. Het gaat daarbij om mensen van alle leeftijden, zowel hoogfunctionerend als met een verstandelijke beperking.

Onder 'zorgaanbod' vindt u de organisaties die zich inzetten voor deze doelgroep met een verwijzing naar hun website.

Autismedag 2021

Op maandag 20 september 2021 vindt voor de 10e keer de Autismemiddag regio Gooi & Vechtstreek in de Regenboogkerk in Hilversum plaats, georganiseerd door het Netwerk Autisme Gooi en Vechtstreek (NAGV). Het programma is in grote lijnen hetzelfde als dat van de oorspronkelijke datum van 30 maart 2020, dat wij hebben afgelast vanwege corona.
Klik hier voor meer informatie.

Het Netwerk

Het NAGV bevordert de coördinatie, afstemming en samenwerking tussen zorgaanbieders uit verschillende sectoren in de Gooi en Vechtstreek, die zich richten op een zorgaanbod voor mensen met een autisme spectrum stoornis.

Het NAGV doet dit door het uitwisselen en bundelen van specifieke deskundigheid, het signaleren van hiaten in de hulpverlening en het ontplooien van initiatieven om aanvullend aanbod te realiseren in zorg, wonen onderwijs, arbeid en dagbesteding, vrije tijd en educatie.  

Activiteiten

Netwerkbijeenkomst

Dinsdag 23 november 2021

12.00-14.00 uur

Autisme en genderidentificatie

Nicky Bronkhorst, autismecoach bij de Boba Groep verzorgt deze netwerkbijeenkomst.

Achtergrondinformatie over de spreker:

Sinds 2018 werkt Nicky bij de Boba Groep als autismecoach. Hij werkt onder andere met cliënten binnen de LGQBT community en ondersteunt hen bij hun transitieproces/coming out. Momenteel heeft Nicky ook een trans cliënt in zijn caseload die hij wekelijks begeleid bij haar transitie periode samen met haar netwerk.

Binnen de Boba Groep behandelt hij ook aanmeldingen van cliënten met vragen over hun genderidentiteit. Zelf identificeert Nicky zich als man en hij is gay.

Nicky’s kennis is vooral gebaseerd op veel autisme praktijkervaring, theoretische kennis en hij is onderdeel van de LGBQT community.

Aanmelden kan tot maandag de 22e, 16.00 uur, via m.boer@mee-ugv.nl
Dinsdagochtend de 23e ontvang je een Teams-link via Nicky Bronkhorst.