Samen sterk voor mensen met autisme

Het NAGV bevordert de samenwerking van organisaties in alle sectoren in de Gooi en Vechtstreek, die zich richten op o.a. onderwijs en het diensten- en zorgaanbod voor mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Hiermee wordt bedoeld elke vorm van autisme, zoals o.a. het Syndroom van Asperger en PDD-NOS. Het gaat daarbij om mensen van alle leeftijden, zowel hoogfunctionerend als met een verstandelijke beperking.

Onder 'zorgaanbod' vindt u de organisaties die zich inzetten voor deze doelgroep met een verwijzing naar hun website.

Autismedag 2019

Op maandag 8 april 2019 vindt voor de negende keer de Autismemiddag regio Gooi & Vechtstreek in de Regenboogkerk in Hilversum plaats, georganiseerd door het Netwerk Autisme Gooi en Vechtstreek (NAGV). Klik hier voor meer informatie.

Het Netwerk

Het NAGV bevordert de coördinatie, afstemming en samenwerking tussen zorgaanbieders uit verschillende sectoren in de Gooi en Vechtstreek, die zich richten op een zorgaanbod voor mensen met een autisme spectrum stoornis.

Het NAGV doet dit door het uitwisselen en bundelen van specifieke deskundigheid, het signaleren van hiaten in de hulpverlening en het ontplooien van initiatieven om aanvullend aanbod te realiseren in zorg, wonen onderwijs, arbeid en dagbesteding, vrije tijd en educatie.