Wat is autisme?

Op grond van de DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mind disorders, 4e versie) worden de volgende verschillende pervasieve ontwikkelingsstoornissen onderscheiden:

Met autisme bedoelen we het gehele spectrum van stoornissen in het autistisch spectrum. Er wordt ook wel gesproken over pervasieve ontwikkelingsstoornissen, waarmee bedoeld wordt dat de stoornissen de gehele persoon beïnvloeden. Het gaat hierbij dan ook om een breed spectrum van neuro-biologische ontwikkelingsstoornissen.

De uitingsvormen van autisme en het niveau van verstandelijk functioneren van personen met autisme kunnen zeer verschillend zijn. Toch zijn er ook overeenkomsten: stoornissen in sociale interacties, verbale en non-verbale communicatie en in het verbeeldingsvermogen zijn kenmerken van alle vormen van autisme. Deze stoornissen beïnvloeden het totale functioneren van een persoon. Iemand met autisme ziet weinig samenhang in de hem of haar omringende zaken en kan daardoor moeilijk begrijpen wat zich in de omgeving afspeelt. Sociale interactie vormt hierbij vaak het grootste probleem.

Het is duidelijk dat door de verscheidenheid aan autistische stoornissen de begeleiding van personen met een autisme spectrum stoornis niet eenduidig is, maar dat de begeleidingsaanpak divers is. Autisme komt voor bij 1 op de 150 mensen (volgens de laatste wetenschappelijke inzichten). Dit betekent voor de bevolking van de Provincie Utrecht van 1,2 miljoen, dat er ongeveer 8.000 inwoners zijn die een één of andere vorm van autisme hebben.

Kenmerken van autisme
De Autipas

De diagnose autisme kan alleen gesteld worden na een uitvoerig multidisciplinair onderzoek door een team met een ruime ervaring op het gebied van autisme (bijvoorbeeld een regionaal autismeteam, een gespecialiseerd universitair Ambulatorium of een (academische) polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie). Maar de diagnose kan ook door een GZ-psycholoog of (kinder)psychiater gesteld worden die deskundig is op het gebied van autisme.

Nationale Autisme Links    Een overzicht van alle Nederlandse websites over autisme.